/ рус / eng

1. «НОЧЬ-12» инженерлі-техникалық құлақтандыру жиынтығына қосалқы бөлшектерді даярлау, жөндеу, жеткізу.

«НОЧЬ-12» техникалық қорғау жабдығы жүйесі периметрі 2,4 км-ден аспайтын қорғау объектілері жабдықтарына арналған.

Жүйе қамтамасыз етеді:

- шығуында түйіспе жұбы бар 24 тауып алу бергіштерінің дабылын қабылдау;
- тауып алу сыйымдылық жүйесі 12 қабылдау құрылғысының дабылын қабылдау;
- жүктелім жолында орнатылған арнайы бергіштерден дабыл қабылдау;
-  объектінң рұқсатсыз аймағына үзілгіш дабылды 7 сек ішінде автоматты берілімі;
- дабыл түскен бөлім мен жердің нөмірі көрсетілген басқару пульті дабылының жарықтық және дыбыстық индикациясын;
- объектінің рұқсатсыз аймағынан дыбысүдеткіш арқылы телефон байланысына күзетшіні шақырту;
- тауып алу бергіштерінің қабылдау санын тіркеу;
- дыбыс үдеткіші арқылы рұқсатсыз аймақтың күзет орындарына және басқа қызмет орындарына оператор бөлімінен бұйрық беру;
- 14 абонентпен бөлек және біруақыттылы телефон байланысын,  абонент және күзет орны нөмірінің жарықтық индикациясын;
- күзеттік жарықтандырудың автоматты және қолды түрде қосылуын;
- рұқсатсыз аймаққа немесе қызмет орындарына жіберілген дыбыс дабылдары мен бұйрықтардың,телефон байланысының магнитафонға жазылуы;
- жүйе қондырғыларындағы кернеуді бақылау.

2 .Кең ассортиментті ішексымды, пультті, қалқанды аппаратураларды даярлау

Кәсіпорын  кең ассортиментті ішексымды,пультті,қалқанды аппаратураларды,оның ішінде үлестіру қалқандары, басқару пульттері мен қалқандары,орнату мұнаралары пульттері,және басқа да ПАП-60/80,АПРС-40  және ПТП-40 көтеру агрегаттарына арналған ішексымды жабдықтар   және қызмет көрсету күтімі техникаларын даярлаумен айналысады.

3. Жарық диод шамдарын даярлауды жетілдіру жүргізіледі
«ПЗТМ» АҚ традициялық жарық беру қорек көздерін – люминесцегнттік шамдар,галогендік шамдарды,  қыздыру шамдарын,және де (25 Вт,50 Вт,75 Вт,100 Вт,150 Вт,180 Вт) өнеркәсіптік және өндірістік ғимараттар ішіне жарық беру шамдалдарын, оның ішінде 1 және2 дәрежелі жарылу қаупі бар аймақтарда,потенциалды жарылу қаупі газды ортасы бар жерлердегі сыртқы жарық беруді энергоүнемдеуші жарық диодты шамдалдарға ауыстырып, қай-та әбзелдеуді ұсынады.

Жарық диодты шамдалдарды басқарудың артықшылығы:

4. МБУ-125 жедел әрекетті бұрғылау қондырғысына энергетикалық күшті жиынтық даярлау

 

ПЗТМ 2012-2023 ж.