eng / рус / kz

Address:
Republic of Kazakhstan, 150009,
Petropavlovsk, Ya.Gashek passage, 1 
Tel:  +7 (7152) 63 03 00, 63 03 01
Fax: +7 (7152) 42-55-30, 630339 
E-mail: pztm@pztm.kz
Web: www.pztm.kz

Marketing Department
+7 (7152) 63-03-36, 63-03-44
marketing@pztm.kz

Procurement Department
+7 (7152) 39-09-07, 63-03-20
snabzhenie@pztm.kz

«Orders acceptance Deparment»
+7 (7152) 39-09-48
stolzakazov@pztm.kz

Enterprise Management:

 

General Director
Bishimov Kuanysh Erdauletovich
+7 (7152) 63 03 00

First Deputy General Director
Kovshov Vladimir Vassilievich
+7 (7152) 63 03 01
Finance & Economics Deputy General Director
Assanseitov Rishat Mukhanbetovich
+7 (7152) 63-03-23
Special Products Deputy General Director
Omarov Marat Kosylovitch
+7 (7152) 63-03-05
Chief Engineer
Voyskovoy Mikhail Vladimirovich
+7 (7152) 39-09-40
Chief Accountant
Khassenov Ardak Mustakhimovich
+7 (7152) 39-09-47
Technical Director
Lipinsky Vladimir Kazemirovich
+7 (7152) 32-98-21
Quality Director
Pugatch Tatyana Vadimovna
+7 (7152) 63-03-34
Managing Director for Marketing and sales
Yessenov Bekzhan Serikovich 
+7 (7152) 39-09-31
Head of Marketing and Sales Department    
Tokzhanov Yernar Dauletovich
+7 (7152) 63-03-36
Head of Procurement Department
Istomin Igor Urievich
+7 (7152) 63-03-20
  Head of HR Department
Tauzhanova Guldana Elbrusovna
+7 (7152) 63-03-10
Head of Purchases Optimization Department
Bondarenko Anna Ivanovna
+7 (7152) 39 09 06
Head of Legal Department
Efremova Nataliya Gennadievna
+7 (7152) 63-03-31
Head of Economic planning Department
Safonova Irina Theodorovna
+7 (7152) 32 98 22

Office
Paskevitch Svetlana Vassilievna
+7 (7152) 63-03-32

Head of Trade union Committee
Zarubin Vladimir Nikolaevich
+7 (7152) 63-03-24

 

PZTM 2012г.